blog

Zasvěcení rodiny božskému srdci Páně

26. 6. 2014 10:59
Rubrika: Modlitby | Štítky: modlitba , rodina
 
 
Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo,
tys projevilo blahoslavené Markétě Marii přání, že chceš kralovati nad křesťanskými rodinami. Toužíce zalíbiti se tobě, hle, stojíme tu dnes před tebou, abychom prohlásili tvou naprostou vládu nad svou rodinou.
 
Chceme od nynějška žíti tvým životem, chceme, aby v lůně naší rodiny kvetly ctnosti, jimž jsi přislíbil pokoj na zemi. Chceme daleko vzdalovati od sebe světského ducha, jejž jsi Ty odsoudil. Ty budeš vládnouti v naší mysli prostou naší vírou, v našem srdci láskou k tobě jedinému. Tou bude hořeti k tobě a její živý plamen udržíme častým přijímáním božské Svátosti oltářní.
 
Račiž býti, božské Srdce, v našem čele, kdykoli se sejdeme, rač žehnati našim duchovním i časným podnikům, odvraceti obtíže, posvěcovati naše radosti a  lehčovati naše křížky.
 
Kdyby někdy někdo z nás ve své ubohosti upadl do tak velikého neštěstí, že by tě urazil, připomeň mu, Srdce Ježíšovo, žes plné dobroty a milosrdenství ke kajícímu hříšníkovi. A když udeří hodina rozloučení a smrt zanese smutek do naší rodiny, my všichni, jak ti, co odcházejí, tak pozůstalí, podřídíme se tvým věčným úradkům. Budeme se těšiti tou myšlenkou, že přijde den, kdy se naše celá rodina v nebi spojí, a bule moci na věky opěvovati tvou slávu a tvá dobrodiní. Kéž neposkvrněné Srdce Panny Marie, kéž slavný patriarcha, sv. Josef, přednesou ti toto naše zasvěcení a udržují v nás živou  vzpomínku na ně po všechny dni našeho života. Budiž velebeno Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále a Otce! Amen.
 
 

Sdílet

Komentáře

Anicka Nádherný obrázek! A zajímavá modlitba. To je asi nějaká starodávná, že? Má to církevní schválení, nebo je to jen tak, z nějaké zbožné staré knížky? Kdyby to nebylo tím starodávným jazykem, tak by se to skvěle hodilo někam vyvěsit, když je teď rok rodiny ...

Ivašek Je to z Pokladnice odpustkových modliteb z roku 1947, bylo k ní příslíbeno 7 let odpustků, než je Pavel VI. zrušil.
Starodávný jazyk - hmm, nemám moc času to překládat ani schopnosti, ale spíš mám k tomuto jazyku úctu a myslím si, že je mnohem hutnější a hlubší, takže ani nechci :)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio